ES Projektai

E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Evitus“ perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant.

UAB „Evitus“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos sprendimų diegimas UAB "Evitus", perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant“ veikloje Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0581.

Projekto biudžetas: 34.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 25.500,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. birželio 07 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. lapkričio 15 d.

Projekto tikslas: diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Evitus”, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys: Įdiegti e-komercijos modelį UAB „Evitus“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

Inicijuojamo projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Evitus“, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įdiegti e. sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis klientams įsigyti įmonės siūlomas paslaugas elektroninėmis priemonėmis, stebėti užsakymų vykdymą, gauti susijusius dokumentus. Įmonei tai leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys ir kt.